1. Anasayfa
 2. Didim Etkinlikleri

T.C. Aydın B.B. Jeotermal Konulu Ulusal Karikatür Yarışamsı Katılım Şartnamesi

T.C. Aydın B.B. Jeotermal Konulu Ulusal Karikatür Yarışamsı Katılım Şartnamesi
0

İçindekiler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KONU: Aydın’da Jeotermal

Aydın Büyük Şehir Belediye Başkanı, “Tüm katılımcılarımıza başarılar dilerim.” dedi.

Özlem ÇERÇİOĞLU
T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı.

Son katılım Tarihi : 11 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimine kadardır.

 

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1. Yarışma ulusal ölçekte düzenlenmiş olup; T.C. vatandaşı olan ve karikatürlerin son teslim tarihine göre 9 yaş üzeri amatör, profesyonel tüm karikatürcülerin katılımına açıktır.

2. Seçici Kurul üyeleri ve bu üyelerin birinci derece yakınları ile Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi çalışanları yarışmaya katılamazlar. Bu durumun sonradan öğrenilmesi durumunda şayet ödül alınmış ise, ödülün iadesi ve yapılan giderler tarafından talep edilecektir.

İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMAYA KATILACAK KARİKATÜRLERDE ARANACAK NİTELİKLER:
1. Çizim tekniği serbesttir, renkli veya siyah beyaz. Bilgisayar çıktısı olarak teslim edilen karikatürler ödül almaya değer bulunursa ödülünü karikatürün gerçek çizim haliyle teslim etmesi durumunda almaya hak kazanabilecektir. Asıl orijinal çizimi ibraz edemeyen katılımcıya ödül verilmeyecektir. Karikatürler, çizim veya orijinal olarak gönderilecek ya da teslim edilecek ise uygun bir zarf içinde, tüm karikatürlerin arka yüzünde, en alt köşesinde kendi el yazısı ile mavi kalemle yazılmış (karikatür görseline zarar vermeyecek şekilde) çizerin Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No ile imzasının (ıslak imza) olması gerekmektedir. Ayrıca Form -1 ve Form-2 de de diğer bilgiler tamamlanacaktır.

2. Katılımcılar karikatürleriyle birlikte kimlik bilgilerini içeren formunu (Form-1) ve kısaca özgeçmişlerinden bahsedeceği formunu (Form-2) doldurarak göndermelidir ya da teslim edilmelidir.

3. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararası yarışmada ödül almamış olmalıdır. Seçici kurulun aynı ya da benzer saydığı veya başka bir karikatürcüye ait olduğunu, kopyalandığını tespit ettiği karikatürler değerlendirilmeyecek ve diskalifiye edilecektir. Bu ve benzer durumda her türlü olası tartışmalar, çalıntı ve benzer iddialar ile telif gibi hususlarda sorumlusu ve muhatabı tümüyle karikatüre imza eden ve gönderen katılımcı olacaktır.

4. Karikatür boyutları en az: A4 kağıt ebadı ( 21 x 29,7 cm ) en fazla: A3 kağıt ebadı ( 29.7 x 42 cm ) olmalı, herhangi bir zemine yapıştırılmamalı ve kesinlikle katlanmamalıdır. Ayrıca aynı kağıt üzerine bir karikatürden fazla ve arka yüzde başka karikatür olmayacak olup, her kağıtta tek karikatür olacaktır.

5. Yarışmacılar en fazla beş (5) adet karikatür gönderebilirler. Beş (5) adetten fazla gönderilen karikatürler değerlendirilmeyecektir. Karikatürler kağıt ebatlarına uygun zarf içinde kapalı olarak gönderilecek veya teslim edilecektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESERLERİN TESLİMİ :

1. Her bir eserin arka yüzünde alt köşede katılımcıların bilgileri yer almalıdır. (Adı – Soyadı, TC Kimlik No ve ıslak imzası). Bu bilgilerin (e-posta hariç) yazılı olmadığı eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. 15 yaş altı genç katılımcılar için 6 adet eşit özendirme ödülleri, 15 yaş üstü katılımcılar için ise ilk 3 dereceyi alan (1.,2.,3. olan) katılımcılara derecesine uygun hediye ödüller verilecektir.

3. Katılımcılar, eserlerini yalnızca Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin belirlemiş olduğu adrese gönderecekler veya teslim edeceklerdir. Bu adrese gönderilmeyen veya teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Elden teslim edecek olan katılımcılar son teslim tarihi günün mesai saati bitimine kadar Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne (Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4, 09100 Efeler/AYDIN ) adresindeki ilgili birime teslim edeceklerdir.

4. Eserin gönderileceği veya teslim edilecek zarfın üzerine: “Jeotermal Konulu T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması 2019” yazısı ile katılımcının adı ve soyadı yazılarak, belirtilen adrese en geç 11 EKİM 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar gönderilmelidir ya da elden teslim edilmelidir.

5. Karikatürler, “Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4,  09100 Efeler/AYDIN” adresine; iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderileceği gibi elden aynı adrese tutanak karşılığı teslim edilebilir. İadeli taahhütlü posta veya kargo ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; karikatür içeren zarfın postaya verildiği değil, İdare’ye ulaştığı tarih kabul edilecek olup bu tarih 11 EKİM 2019 CUMA günü mesai saatini geçmeyecektir. Postadaki veya teslimdeki gecikmelerden kesinlikle Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

6. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmaması gerekmektedir. Şartnameye uygun olarak; kargo, iadeli taahhütlü posta veya elden ulaştırılmalıdır.

ÖDÜLLER:

1.Ödül: LAPTOP DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

2.Ödül: NETBOOK BİLGİSAYAR

3.Ödül: TABLET BİLGİSAYAR

Eşit Ödül (09-14 Yaş Arası) (3 Adet)* : *3 Eşit ödül, 15 yaş altı (9-14 yaş arası katılımcılar) teşvik ödülü olarak bisiklet verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
1. Karikatürlerin verilen adrese en son ulaşması gerektiği tarih; 11 EKİM 2019 CUMA günü mesai bitimine kadardır.

2. Jüri değerlendirme toplantısı; 14-15 Ekim 2019 Pazartesi – Salı günü yapılacaktır.

3. Yarışma sonuçları; 16 Ekim 2019 Çarşamba tarihinde açıklanacaktır, sosyal medya ve diğer çeşitli yayın organları ile kamuoyuna duyurulacaktır.

4. Ödül töreni; 22 Ekim 2019 Salı günü T.C.Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek törenle sahiplerine verilecektir.

5. Sergilenmeye değer bulunan karikatürler; Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde 22-27 Ekim 2019 tarihleri arasında veya daha sonra belirleyeceği yerde ya da farklı bir tarihte sergilenecektir. İdare daha sonra da ayrıca belirleyeceği yerlerde de aynı eserler ile başka sergiler açabilecektir.

SEÇİCİ KURUL:
*Kurul Başkanı: Tahir OLÇUM (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı)
*Yarışma Koordinatörü : H.Utku GÜNGÖR (Şb.Md.V.)
*ÜYE: Mehmet AKKAYA (Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Heykel Öğr./Ressam-Heykeltraş)
*ÜYE: Yüksel CENGİZ (Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Heykel Öğr./Ressam- Karikatürist)
*ÜYE: Tuğba DÜMREK (Aydın Büyükşehir Belediyesi Resim Eğitmeni).

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER:
1. Seçici Kurulun sergilenmeye değer bulduğu karikatürleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi öncelikle Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde veya başkaca belirleyeceği yerde ya da yerlerde sergileyebilecektir.

2. Aydın ili dışında oturan ve yarışmada ödül kazanan katılımcıların Ödül Törenine katılımları için sadece şahsına ait konaklama ve yemek gibi ağırlanması Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yerde yapılacaktır (Yarışmacıların beraberinde getirecekleri misafirlerin konaklama, yemek vs. iaşeleri kendilerine ait olacaktır.).

3. Yurtdışından katılmış olup da ödül kazanan yarışmacılarımızın sadece yurt içi Aydın ili dahilindeki konaklamaları ile yemek İdarenin belirleyeceği yerde karşılanacaktır.

4. Ödül kazanan yarışmacıların ödüllerini almaya gelemedikleri takdirde tarafımıza ulaştırdıkları adreslerine kargo ile gönderim yapılacaktır. Hak sahibinin adresinde bulunamaması veya sair sebeplerle ödülünü almaması durumunda ödülü, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 6 (altı ) aylık zaman sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

5. 18 yaş altı olup ödül kazanan katılımcılarımızın ve velisi olan 1 (bir) kişinin konaklama ve yemek İdare tarafından belirlenen yerde karşılanacaktır.

6. Tüm katılımcıların (Ödül kazananlar hariç) Ulaşım- Konaklama vs. katılım ile ilgili giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

7. Katılımcı ödül alsın veya almasın karikatürlerin her türlü kullanım haklarından Karikatürün katılımcısının adı ve soyadı ile birlikte olmak şartı ile T.C.AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ de yararlanabilecek, çeşitli sosyal ya da görsel her türlü medya, yazılı ve sözlü basın veya sair yayın organlarında afiş, ilan vs. yerlerde kullanabilecektir. Katılımcı yarışmaya katılarak bu durumu önceden kabul etmiş sayılacak, ayrıca bir kullanım, yararlanma, telif vs. ücret veya ödeme talep etmeyecektir.

8. Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ticari amaçla olmamak kaydı ile kültürel veya sosyal amaçlı faaliyetlerde, organizasyonlarda, çalışmalarda kullanılabilecek veya yayınlanabilecektir.

9. Yarışmaya gönderilen karikatürler içerisinden, jüri tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler Aydın Büyükşehir Belediyesi’nce gerek duyulması halinde hazırlanacak bir albümde toplanacaktır. Bu albümler yalnızca yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunmuş ve albümde karikatür görselleri yayınlanan katılımcılara gönderilecektir.

10. Yarışma sonunda ödül kazanan, sergilenme ve albüme girmeye hak kazanan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Aydın Büyükşehir Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, ulusal ve uluslararası, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecek tir. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Jeotermal konulu karikatürlerin başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında izin vermez.

11. Sergilemeye ve albüme seçilen eserlere her ne sebeple olursa olsun herhangi bir ücret ödenmez. Yalnızca albüm yapılması halinde, yapımı gerçekleşen albümden 1 adet kendilerinin vermiş olduğu adreslere gönderilecektir.

12. Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları önceden okumuş ve kabul ederek katılım sağlamış sayılır.

Jeotermal konulu Ulusal Karikatür Yarışmacılara başarılar diliyoruz.

 

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.