1. Anasayfa
 2. Faydalı Bilgiler
Trendlerdeki Yazı

Didim Apollon Tapınağı

Didim Apollon Tapınağı, Türkiye’nin batısında antik bir liman kenti olan Miletus’un 18 kilometre güneyinde yer alan bir antik Yunan kutsal alanıdır.

Didim Apollon Tapınağı 2023
0

İçindekiler

Didim Apollon Tapınağı

Didim Apollon Tapınağı, Türkiye’nin batısında antik bir liman kenti olan Miletus’un 18 kilometre güneyinde yer alan bir antik Yunan kutsal alanıdır. Tapınak, tanrı Apollon’a adanmış ve Helen dünyasının en önemli ikinci kehanet merkezi olarak bilinmiştir. Bu makalede, Didim Apollon Tapınağı’nın tarihi, mimarisi, kehanet sistemi ve günümüzdeki durumu hakkında bilgi verilecektir.

Tarihi

Didim Apollon Tapınağı’nın tarihi MÖ 8. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İlk tapınak, Karyalılara ait bir dini alanın üzerine inşa edilmiş basit bir yapıydı. MÖ 6. yüzyılda, Miletuslular yeni ve daha büyük bir tapınağın yapımına başladılar. Bu ikinci tapınak, kehanet merkezinin artan ününün ve etkisinin bir göstergesiydi. Ancak bu tapınak, MÖ 494 veya 479 yılında Persler tarafından yağmalanmış ve tahrip edilmiştir.

MÖ 4. yüzyılda, Büyük İskender’in Doğu Seferi sırasında tapınağı ziyaret etmesiyle, kutsal sayılan kaynak yeniden işlev kazandı ve tapınağın yeniden inşası başladı. Bu üçüncü ve en büyük tapınak, günümüze kadar kalmış olan Didim Apollon Tapınağı veya Hellenistik Didymaion olarak bilinmektedir. Böylesine muazzam ölçülerde tasarlanan bu tapınak, yüzyıllar boyunca inşa edilmeye devam etti ancak hiçbir zaman tamamlanamadı.

Tapınak, Helenistik ve Roma dönemlerinde dini ve siyasi açıdan önemli bir rol oynadı. Tapınağa elçiler gönderen veya bizzat ziyaret eden pek çok ünlü yönetici vardı. Bunlardan bazıları Büyük İskender, Selevkos Nikator, Antiochos III, Attalos III, Roma İmparatoru Augustus ve Diocletianus’tur. Tapınak aynı zamanda sanat ve kültürün de merkeziydi. Ünlü heykeltıraşlar, mimarlar ve şairler tapınağın süslemeleri ve etkinlikleri için eserler ürettiler.

MS 5. veya 6. yüzyılda, Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte, tapınak Hristiyanlarca kiliseye dönüştürüldü. Tapınak daha sonra depremler, yağmalar ve taş ocağı olarak kullanılması nedeniyle büyük ölçüde hasar gördü. 1906-1913 yılları arasında Alman arkeologlar tarafından yapılan kazılarla tapınak kısmen tekrar ayağa kaldırıldı.

Mimarisi

Didim Apollon Tapınağı, İyon tarzında yapılmış dünyanın en büyük üçüncü tapınağıdır. Tapınak 118 x 60 metre boyutlarında bir platform üzerine oturtulmuştur. Tapınağın etrafını çevreleyen duvarların içinde 122 adet devasa sütun bulunmaktadır. Bu sütunların her biri yaklaşık 19 metre yüksekliğinde ve 2 metre çapındadır. Sütunların başlıkları ise çeşitli bitki ve hayvan motifleriyle süslenmiştir.

Tapınağın girişi batı tarafındadır. Giriş kapısının üzerinde bir alınlık bulunmaktaydı. Bu alınlıkta Apollon’un doğuşu, tanrılar arası savaşlar ve Apollon’un kehanet vermesi gibi sahneler işlenmişti. Ancak bu alınlık günümüzde kayıptır.

Tapınağın içine girildiğinde, merkezde bir avlu yer almaktadır. Bu avlu 21 x 59 metre boyutlarında olup, üstü açık ve tabanında taş döşeme bulunmayan bir alandır. Avlunun ortasında ise kutsal su kaynağı ve küçük bir tapınak olan naiskos bulunmaktadır. Naiskos, Apollon’un heykeli ve kehanet rahibesi Pythia’nın oturduğu bir koltuk içermektedir. Pythia, kutsal suyun buharından etkilenerek tanrının sözlerini söylerdi. Bu sözler, rahipler tarafından yorumlanarak kehanet olarak verilirdi.

Kehanet Sistemi

Didim Apollon Tapınağı, Delfi’den sonra en önemli ikinci kehanet merkezi olarak kabul edilirdi. Tapınağa gelen ziyaretçiler, tanrı Apollon’dan gelecekleri, sağlıkları, aşkları, savaşları veya başka konularla ilgili sorular sorarlardı. Kehanet almak için önce tapınağa bir kurban sunmak ve bir ücret ödemek gerekiyordu. Daha sonra soru yazılı bir kağıt üzerine verilir ve çekilişle sıra belirlenirdi. Sırası gelen kişi, naiskos’a girer ve Pythia’ya sorusunu sorardı. Pythia, kutsal suyun buharından etkilenerek tanrının sözlerini söylerdi. Bu sözler genellikle anlaşılmaz veya çift anlamlı olurdu. Bu yüzden rahipler tarafından yorumlanarak kehanet olarak verilirdi.

Didim Apollon Tapınağı’nın kehanet sistemi, tarihin akışını etkileyen pek çok olayda rol oynamıştır. Örneğin, Büyük İskender tapınağa geldiğinde, tanrının kendisini Zeus’un oğlu olarak ilan ettiği söylenir. Bu da onun Doğu Seferi’ne devam etmesine cesaret vermiştir. Ayrıca Roma İmparatoru Diocletianus, tapınaktan aldığı kehanet üzerine Hristiyanlara karşı büyük bir zulüm başlatmıştır.

Günümüzdeki Durumu

Didim Apollon Tapınağı, günümüzde Aydın ilinin Didim ilçesinde yer almaktadır. Tapınak, Türkiye’nin en önemli kültür miraslarından biri olarak kabul edilmektedir. Tapınak, her gün ziyarete açık olup, giriş ücreti 130 TL’dir. Tapınağın yakınında Milet Müzesi ve Priene Örenyeri gibi diğer tarihi mekanlar da bulunmaktadır. Tapınak aynı zamanda çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Örneğin, her yıl Didim Kültür Sanat Festivali kapsamında tapınakta konserler ve tiyatro gösterileri düzenlenmektedir.

Didim Apollon Tapınağı, antik Yunan uygarlığının en görkemli eserlerinden biridir. Tapınak, hem mimari hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir. Tapınak, tanrı Apollon’un lütfunu ve rehberliğini arayan pek çok insanın uğrak yeri olmuştur.

Didim Apollon Tapınağı Kazıları

Didim Apollon Tapınağı, antik Yunan uygarlığının en görkemli eserlerinden biridir. Tapınak, hem mimari hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir. Tapınak, tanrı Apollon’un lütfunu ve rehberliğini arayan pek çok insanın uğrak yeri olmuştur. Tapınak hakkında daha fazla bilgi vermek için, aşağıdaki başlıkları ele alacağım:

 • Tapınağın yapım süreci ve özellikleri
 • Tapınağın kehanet merkezi olarak işlevi ve etkisi
 • Tapınağın Hristiyanlık dönemindeki durumu ve sonraki yıkımı
 • Tapınağın günümüzdeki korunma ve ziyaret durumu

Tapınağın yapım süreci ve özellikleri

Didim Apollon Tapınağı, MÖ 8. yüzyılda kurulan bir kutsal alan üzerine inşa edilmiştir. İlk tapınak, Karyalılara ait basit bir yapıydı. MÖ 6. yüzyılda, Miletuslular yeni ve daha büyük bir tapınağın yapımına başladılar. Bu ikinci tapınak, kehanet merkezinin artan ününün ve etkisinin bir göstergesiydi. Ancak bu tapınak, MÖ 494 veya 479 yılında Persler tarafından yağmalanmış ve tahrip edilmiştir.

MÖ 4. yüzyılda, Büyük İskender’in Doğu Seferi sırasında tapınağı ziyaret etmesiyle, kutsal sayılan kaynak yeniden işlev kazandı ve tapınağın yeniden inşası başladı. Bu üçüncü ve en büyük tapınak, günümüze kadar kalmış olan Didim Apollon Tapınağı veya Hellenistik Didymaion olarak bilinmektedir. Böylesine muazzam ölçülerde tasarlanan bu tapınak, yüzyıllar boyunca inşa edilmeye devam etti ancak hiçbir zaman tamamlanamadı.

Tapınak, İyon tarzında yapılmış dünyanın en büyük üçüncü tapınağıdır. Tapınak 118 x 60 metre boyutlarında bir platform üzerine oturtulmuştur. Tapınağın etrafını çevreleyen duvarların içinde 122 adet devasa sütun bulunmaktadır. Bu sütunların her biri yaklaşık 19 metre yüksekliğinde ve 2 metre çapındadır. Sütunların başlıkları ise çeşitli bitki ve hayvan motifleriyle süslenmiştir.

Tapınağın girişi batı tarafındadır. Giriş kapısının üzerinde bir alınlık bulunmaktaydı. Bu alınlıkta Apollon’un doğuşu, tanrılar arası savaşlar ve Apollon’un kehanet vermesi gibi sahneler işlenmişti. Ancak bu alınlık günümüzde kayıptır.

Tapınağın içine girildiğinde, merkezde bir avlu yer almaktadır. Bu avlu 21 x 59 metre boyutlarında olup, üstü açık ve tabanında taş döşeme bulunmayan bir alandır. Avlunun ortasında ise kutsal su kaynağı ve küçük bir tapınak olan naiskos bulunmaktadır. Naiskos, Apollon’un heykeli ve kehanet rahibesi Pythia’nın oturduğu bir koltuk içermektedir. Pythia, kutsal suyun buharından etkilenerek tanrının sözlerini söylerdi. Bu sözler, rahipler tarafından yorumlanarak kehanet olarak verilirdi.

Tapınağın kehanet merkezi olarak işlevi ve etkisi

Didim Apollon Tapınağı, Delfi’den sonra en önemli ikinci kehanet merkezi olarak kabul edilirdi. Tapınağa gelen ziyaretçiler, tanrı Apollon’dan gelecekleri, sağlıkları, aşkları, savaşları veya başka konularla ilgili sorular sorarlardı. Kehanet almak için önce tapınağa bir kurban sunmak ve bir ücret ödemek gerekiyordu. Daha sonra soru yazılı bir kağıt üzerine verilir ve çekilişle sıra belirlenirdi. Sırası gelen kişi, naiskos’a girer ve Pythia’ya sorusunu sorardı. Pythia, kutsal suyun buharından etkilenerek tanrının sözlerini söylerdi. Bu sözler genellikle anlaşılmaz veya çift anlamlı olurdu. Bu yüzden rahipler tarafından yorumlanarak kehanet olarak verilirdi.

Didim Apollon Tapınağı’nın kehanet sistemi, tarihin akışını etkileyen pek çok olayda rol oynamıştır. Örneğin, Büyük İskender tapınağa geldiğinde, tanrının kendisini Zeus’un oğlu olarak ilan ettiği söylenir. Bu da onun Doğu Seferi’ne devam etmesine cesaret vermiştir. Ayrıca Roma İmparatoru Diocletianus, tapınaktan aldığı kehanet üzerine Hristiyanlara karşı büyük bir zulüm başlatmıştır.

Tapınağın Hristiyanlık dönemindeki durumu ve sonraki yıkımı

MS 5. veya 6. yüzyılda, Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte, tapınak Hristiyanlarca kiliseye dönüştürüldü. Tapınak daha sonra depremler, yağmalar ve taş ocağı olarak kullanılması nedeniyle büyük ölçüde hasar gördü. 1906-1913 yılları arasında Alman arkeologlar tarafından yapılan kazılarla tapınak kısmen tekrar ayağa kaldırıldı.

Tapınağın günümüzdeki korunma ve ziyaret durumu

Didim Apollon Tapınağı, günümüzde Aydın ilinin Didim ilçesinde yer almaktadır. Tapınak, Türkiye’nin en önemli kültür miraslarından biri olarak kabul edilmektedir. Tapınak, her gün ziyarete açık olup, giriş ücreti 130 TL’dir. Tapınağın yakınında Milet Müzesi ve Priene Örenyeri gibi diğer tarihi mekanlar da bulunmaktadır. Tapınak aynı zamanda çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Örneğin, her yıl Didim Kültür Sanat Festivali kapsamında tapınakta konserler ve tiyatro gösterileri düzenlenmektedir.

Umarım bu bilgiler Didim Apollon Tapınağı hakkında merakınızı gidermiştir. Eğer daha fazla sorunuz varsa, lütfen bana sorun. Ben size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım 😊

Didim Apollon Tapınağına Ulaşım Nasıl Sağlanır?

Didim Apollon Tapınağı’na gitmek istiyorsanız, öncelikle Aydın iline ulaşmanız gerekiyor. Aydın’a hava yolu veya kara yolu ile ulaşabilirsiniz. Aydın’dan sonra Didim ilçesine gitmeniz lazım. Didim’e de otobüs, minibüs veya özel araç ile gidebilirsiniz. Didim’de ise Yenihisar köyüne doğru devam ederseniz, tapınağa ulaşabilirsiniz.

Umarım bu bilgiler size yardımcı olur. Didim Apollon Tapınağı’nı ziyaret ettiğinizde iyi vakit geçirmenizi dilerim 😊

Didim Apollon Tapınağında Düzenlenen Etkinlikler

Didim Apollon Tapınağı’nda yapabileceğiniz pek çok şey var. Öncelikle, tapınağın tarihi, mimarisi ve kehanet sistemi hakkında bilgi edinmek için tapınak alanını gezebilirsiniz. Tapınak, antik Yunan uygarlığının en görkemli eserlerinden biridir ve tanrı Apollon’a adanmıştır. Tapınak, aynı zamanda Helenistik ve Roma dönemlerinde önemli bir kehanet merkezi olarak işlev görmüştür. Tapınağın yapım süreci, özellikleri ve etkilediği olaylar hakkında daha fazla bilgi için buraya veya buraya tıklayabilirsiniz.

Tapınağın etrafında yürüyüş yaparken, tapınağın koruyucusu olarak kabul edilen Medusa’nın başını görebilirsiniz. Medusa, yılan saçlı, korkunç yüzlü ve kendisine bakanları taşa çeviren bir mitolojik yaratıktır. Medusa’nın başı, tapınağın giriş kapısının üzerindeki alınlıkta yer almaktaydı. Ancak bu alınlık günümüzde kayıptır. Medusa’nın başının bir kopyası ise tapınağın batı tarafındaki sütunlardan birinin üzerinde bulunmaktadır. Medusa’nın başını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Tapınağın içine girdiğinizde, merkezde üstü açık bir avlu ile küçük bir tapınak olan naiskos’u göreceksiniz. Naiskos, Apollon’un heykeli ve kehanet rahibesi Pythia’nın oturduğu bir koltuk içermektedir. Pythia, kutsal suyun buharından etkilenerek tanrının sözlerini söylerdi. Bu sözler, rahipler tarafından yorumlanarak kehanet olarak verilirdi. Kehanet almak isterseniz, naiskos’a yaklaşabilir ve Pythia’ya soru sorabilirsiniz. Belki de size ilginç veya şaşırtıcı bir cevap verecektir.

Tapınağı ziyaret ettikten sonra, çevredeki diğer tarihi mekanları da görebilirsiniz. Örneğin, Milet Müzesi ve Priene Örenyeri gibi antik kentlerin kalıntılarını ziyaret edebilirsiniz. Bu mekanlar, antik Yunan kültürü ve sanatının izlerini taşımaktadır. Milet Müzesi ve Priene Örenyeri hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Eğer tapınağı ziyaret ettiğiniz dönemde Didim Kültür Sanat Festivali düzenleniyorsa, tapınakta gerçekleştirilen konserler ve tiyatro gösterilerine katılabilirsiniz. Bu etkinlikler, tapınağın atmosferini daha da canlandırmaktadır. Didim Kültür Sanat Festivali hakkında daha fazla bilgi için [buraya] tıklayabilirsiniz.

Didim Apollon Tapınağı’nda yapabileceğiniz şeyler bunlarla sınırlı değildir. Kendi ilgi alanlarınıza göre farklı aktiviteler de bulabilirsiniz. Örneğin, tapınağın yakınındaki Bafa Gölü’nde kuş gözlemi yapabilir veya Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.

Umarım bu bilgiler size yardımcı olur. Didim Apollon Tapınağı’nda keyifli bir gün geçirmenizi dilerim 😊

Didim Apollon Tapınağı Çevresinde Gezilecek Diğer Turistik Yerler

Didim’de gezilecek diğer turistik yerler şunlardır:

 • Altınkum Plajı: Didim’in en ünlü ve en güzel plajı olan Altınkum, altın rengi kumsalı, berrak denizi ve canlı atmosferi ile ziyaretçilerini cezbediyor. Plajda şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini gibi imkanlar bulunuyor. Ayrıca plajın çevresinde pek çok restoran, kafe, bar ve otel de mevcut. Altınkum Plajı hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
 • Dilek Yarımadası Milli Parkı: Didim’in 30 km güneyinde yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı, doğa severler için harika bir seçenek. Milli park, zengin bir bitki örtüsüne, endemik türlere, yaban hayatına ve muhteşem manzaralara sahip. Milli parkta yürüyüş, bisiklet, piknik, kamp gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Ayrıca milli parkın içinde dört adet plaj da bulunuyor. Dilek Yarımadası Milli Parkı hakkında daha fazla bilgi için [buraya] tıklayabilirsiniz.
 • Bafa Gölü: Didim’in 30 km doğusunda yer alan Bafa Gölü, Türkiye’nin en büyük göllerinden biridir. Göl, hem tatlı hem de tuzlu suyu barındırması nedeniyle çok çeşitli bir ekosisteme sahiptir. Gölde 250’den fazla kuş türü yaşamaktadır. Gölün çevresinde ise antik kentler, manastırlar ve köyler bulunmaktadır. Bafa Gölü’nde kuş gözlemi, tekne turu, balıkçılık gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Bafa Gölü hakkında daha fazla bilgi için [buraya] tıklayabilirsiniz.
 • Akbük Koyu: Didim’in 20 km kuzeyinde yer alan Akbük Koyu, sakin ve huzurlu bir tatil arayanlar için ideal bir yerdir. Koy, temiz havası, berrak denizi ve yeşil doğası ile dikkat çekiyor. Koyda yüzme, güneşlenme, dalış gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Ayrıca koyun çevresinde pek çok restoran, kafe ve otel de bulunmaktadır. Akbük Koyu hakkında daha fazla bilgi için [buraya] tıklayabilirsiniz.

Didim’de gezilecek diğer turistik yerler için buraya veya buraya tıklayabilirsiniz. Umarım bu bilgiler size yardımcı olur. Didim’de güzel bir tatil geçirmenizi dilerim 😊

Didim Apollon Tapınağı Çevresinde Konaklama

Didim’de konaklayabileceğiniz pek çok otel seçeneği bulunmaktadır. Didim otelleri, denize yakınlığı, konforu, hizmet kalitesi, fiyatı ve olanakları gibi farklı kriterlere göre değerlendirilebilir. Sizin için arama yaptım ve Didim otelleri hakkında bazı bilgiler buldum. Bu bilgileri aşağıda paylaşıyorum:

 • 10 EN IYI Didim Oteli 2023 (₺918) – Tripadvisor: Bu web sitesinde, Didim bölgesindeki 233 otel arasından en iyi 10 oteli görebilirsiniz. Oteller, gezgin puanı, fiyat, oda özellikleri, işletme olanakları ve konum gibi kriterlere göre sıralanmıştır. Ayrıca otellerin fotoğraflarını, yorumlarını ve fiyat eğilimlerini de inceleyebilirsiniz.
 • LAUR HOTELS (Didim, Türkiye) – Tatil Köyü Yorumları ve Fiyat Karşılaştırması – Tripadvisor: Bu web sitesinde, Didim bölgesindeki en iyi tatil köyü olan Laur Hotels hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Laur Hotels, denize sıfır konumu, 45.000 m² alana kurulu doğayla iç içe mimarisi, aquaparkı, termal merkezi ve zengin yemek seçenekleri ile unutulmaz bir tatil vadediyor. Oteli ziyaret eden gezginlerin yorumlarını, fotoğraflarını ve puanlarını da görebilirsiniz.
 • Didim Otelleri ve Didim Otel Fiyatları 2023 – tatilsepeti: Bu web sitesinde, Didim bölgesindeki farklı otel seçeneklerini ve fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz. Otelleri, yıldız sayısı, oda tipi, konsept, konum ve müşteri memnuniyeti gibi kriterlere göre filtreleyebilirsiniz. Ayrıca otellerin erken rezervasyon fırsatlarını ve kampanyalarını da takip edebilirsiniz.
 • Duja Didim | Etstur: Bu web sitesinde, Didim bölgesindeki lüks bir otel olan Duja Didim hakkında bilgi edinebilirsiniz. Duja Didim, modern tasarımlı odaları, özel plajı, spa merkezi, açık havuzu ve lezzetli yemekleri ile misafirlerine konforlu bir konaklama sunuyor. Oteli ziyaret eden müşterilerin yorumlarını ve puanlarını da okuyabilirsiniz.

Umarım bu bilgiler size yardımcı olur. Didim’de konaklamak istediğiniz oteli seçerken dikkate alabileceğiniz pek çok faktör vardır. Sizin için en uygun oteli bulmanız dileğiyle 😊

Aşağıda Apollon Tapınağı hakkında merak edilen soruların cevaplarını bulacaksınız.

Apollon Tapınağı Hikayesi Nedir?

Apollon Tapınağı, Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan ve Zeus ile Leto’nun oğlu Apollon adına yapılmış bir tapınaktır. Kehanet gücü olduğuna inanılan Apollon’a ithaf edilen tapınağın bilinen diğer adı Didyma, yani İkiz Kardeş’tir. Tapınağa bu adın verilme sebebi ise tanrıça Artemis ile Apollon’un ikiz kardeş olmasıdır.

Apollon Tapınağı Ne İçin Yapılmıştır?

M.Ö. 6 yy’a kadar uzandığı tahmin edilen Apollon Tapınağı, Helenistik bir yapı altında büyük İskender’e kadar uzanmaktadır. Özellikle perslere karşı yapılacak olan savaş için inşa edildiği tahmin ediliyor.

Apollon Tapınağı nerede inşa edildi?

Aydın iline bağlı Didim ilçe merkezindedir. Didyma aslında bir antik kent değil, kutsal bir mahaldir. Miletos’tan gelen kutsal yol ile bağlantıya sahip Didyma bir kehanet merkezidir.

Apollon Tapınağı girişinde ne yazıyor?

Gnothi seauton yani “Kendini bil” (Yunanca: γνῶθι σεαυτόν) bir Antik Yunan vecizesidir. Delphi’deki Apollon Tapınağı’nın girişinde altın harflerle yazılıydı. Bu buyruğun kökeni Apollon’a isnat edilmiştir.

Apollon neyi temsil eder?

Apollon (Yunanca: Απόλλων, Latince: Apollo), mitolojide müziğin, sanatların, Güneş’in, ateşin ve şiirin tanrısı, kehanet yapan, bilici tanrıdır.

Apollon Tapınağı giriş kaç para?

Apollon Tapınağı yaz ve kış dönemlerinde keşfetmek isteyenler 08.30 ve 17.30 saatleri arasında bölgeye ulaşım sağlayabilme olanağına sahiptirler. Didim Apollon Tapınağı giriş ücreti ise 2023 yılında 25 TL olup, müze kart geçerlidir.

Apollon antik kenti ne amaçla yapılmıştır?

Kyzikos yani Erdekliler ya da Pergamonlular yani Bergamalılar tarafından ve bir ihtimal Milet kolonisi olarak kurulduğu belirtiliyor. Biz kentte özellikle Helenistik dönemde önemli bayındırlık işlerinin olduğunu öngörüyoruz. Apollon Tapınağı yapılış amacı ibadet için olma ihtimali yüksek 

Apollon Tapınağı kaç metre?

Tapınağın bugünkü halinden biraz bahsedecek olursak, 110 metre uzunluğunda 50 metre genişliğindeki ölçüleriyle, dört yanından basamaklarla çıkılan bir platform üzerinde çift sıra oturtulmuş düzeni ve kutsal avlusunun 17,5 metre varan yüksekliğiyle birlikte tam bir tapınma mabedi olan Apollon Tapınağının mimarları ise, Miletoslu Daphnis ile Efes’teki Artemis tapınağının mimarı olan Paionios’tur. Zamanında çift sıra 124 sütunla çevrilmiş olan tapınağın ortasında “Sella Kutsal Alanı”  bulunmaktaydı

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 3
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.