1. Ana Sayfa
  2. Haberler

Didim – Kos Seferlerine Yoğun İlgi

Didim – Kos Seferlerine Yoğun İlgi
0
Geoit - Reklam Alanı (Yazı Sonu)

Didim – Kos Seferlerine  Yoğun İlgi

Didim – Kos Seferlerine Yoğun İlgi; Didim Ma­ri­na’dan her hafta Salı günü Yu­na­nis­tan’ın Kos Ada­sı­na fe­ri­bot se­fer­le­ri­nin 2.​ sinde yoğun il­giy­le kar­şı­laş­tı.

16 Tem­muz 2019 Salı günü ikin­ci se­fe­ri­ni yapan Fahri Kap­tan 5 Ca­ta­ra­man’ı 100 yolcu ile saat 10:30’da Kos ada­sı­na doğru ha­re­ket etti.

Se­fer­le­ri  Ço­ğalt­ma­yı Dü­şü­nü­yo­ruz Cine Tour fir­ma­sı­nın ha­zır­la­dı­ğı Kos se­fer­le­ri­ni dü­zen­le­yen firma sa­hi­bi Atil­la Kı­lınç ikin­ci se­fer­de yoğun ilgi gör­dük­le­ri­ni dile ge­ti­re­rek “Didimden dü­zen­le­di­ği­miz Kos se­fer­le­ri­nin ikin­ci­sin­de Ca­ta­ra­ma­nı­mız da 100 yolcu ile Kos Ada­sı­na ha­re­ket etti.

Va­tan­daş­la­rı­mı­zın yoğun ilgi gös­ter­di­ği se­fer­de, haf­ta­da iki güne ve Yu­na­nis­tan’da bu­lu­nan başka ada­la­ra özel­lik­le Leros ada­sı­na sefer dü­zen­le­me­yi dü­şün­müş­tük.

Bu dü­şün­ce­mi­zi hızlı bir şe­kil­de ger­çek­leş­tir­meye çalışıyoruz.“ dedi.

Geoit - Reklam Alanı (Yazı Sonu)

D-Marin İdari İşler amiri Oğuzhan Demirtaş “Kos seferleri, Didim için yapılan güzel bir hizmet ve kazançtır.  D-Marin olarak bizlerde, Didim için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.Kos’a gitmek isteyen-lerin, irtibat için

İletişim : 0532 762 68 00 veya  0256 813 2 51 64 aramaları yeterlidir.

Geoit - Reklam Alanı (Yazı Sonu)
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap