1. Anasayfa
 2. Tiyatro

Milet’de Film Çekimleri Tamamlandı

Milet’de Film Çekimleri Tamamlandı
0

Milet’de Film Çekimleri Tamamlandı

Milet’de Flim Çekimleri Tamamlandı; Fel­se­fe ta­ri­hi­nin ilk fi­lo­zo­fu ola­rak bi­li­nen Ana­do­lu­lu Tha­les’in ya­şa­mı ve öğ­re­ti­si ola­rak doğ­du­ğu kent olan Mi­le­tos’ta bel­ge­sel film çe­kil­di .Milet antik kent­te çe­kim­le­ri ta­mam­la­nan bel­ge­sel­de, Tha­les’le bir­lik­te aynı kent­ten ye­tiş­miş Anak­si­mand­ros Ana­ki­me­nes ve kadın fi­lo­zof As­pa­sia bel­ge­sel film­de ta­nı­tıl­dı.

Antik Çağ’da Ana­do­lu’da, özel­lik­le de Ege ve Ak­de­niz’de ye­tiş­miş pek fi­lo­zof bu­lu­nu­yor.Fel­se­fe ta­ri­hin­de ilk fi­lo­zof ola­rak anı­lan Tha­les’in ya­şa­mı­nı ve öğ­re­ti­si­ni ele alan bel­ge­sel film doğ­du­ğu Mi­le­tos antik ken­tin­de “İlk Fi­lo­zof Tha­les ve Mi­le­tos Okulu” adıy­la çe­kim­le­ri ta­mam­lan­dı.

Bel­ge­sel fil­min ya­pım­cı­lı­ğı­nı ve yö­net­men­li­ği­ni Umut Ha­cı­fev­zi­oğ­lu’nun yap­tı­ğı, se­nar­yo­su­nu Ara­tos der­gi­si yayın yö­net­me­ni, ga­ze­te­ci-ya­zar Uğur Piş­man­lık’ın yazıp, yö­net­men yar­dım­cı­lı­ğı­nı da üst­len­di­ği “İlk Fi­lo­zof Tha­les ve Mi­le­tos Okulu” bel­ge­sel fil­mi­nin çe­kim­le­rin­de Tha­les ile bir­lik­te Mi­le­tos­lu Anak­si­mand­ros, Anak­si­me­nes ve kadın fi­lo­zof As­pa­sia oyun­cu­lar ile can­lan­dı­rı­la­rak ta­nı­tıl­dı.

“İlk Fi­lo­zof Tha­les ve Mi­le­tos Okulu” bel­ge­sel fil­mi­nin yö­net­me­ni Umut Ha­cı­fev­zi­oğ­lu, ko­nu­ya iliş­kin ola­rak yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Daha önce Ana­do­lu’da fel­se­fe­nin iz­le­ri­ni ve fi­lo­zof­la­rı konu alan bel­ge­sel­ler çek­miş bir ekip ola­rak, şimdi Mi­le­tos­lu Tha­les, Anak­si­mand­ros ve Ana­ki­me­nes’i ele al­dı­ğı­mız yeni bir bel­ge­sel çek­tik. Fel­se­fe ta­ri­hi­nin bi­li­nen ilk fi­lo­zo­fu olan Tha­les’in Ana­do­lu top­rak­la­rın­dan çık­ma­sı te­sa­düf değil.

Ana­do­lu uy­gar­lık­la­rı­nın zen­gin bi­ri­ki­mi, Ege ve Ak­de­niz kent­le­rin­de fel­se­fi dü­şün­ce­nin ge­liş­me­si­ni sağ­la­mış ve bu top­rak­lar­dan pek çok fi­lo­zof ye­tiş­miş­tir” dedi.Ya­pım­cı-yö­net­men Umut Ha­cı­fev­zi­oğ­lu ile bel­ge­se­lin metin ve se­nar­yo ya­za­rı Uğur Piş­man­lık, daha önce de “Antik Çağ’da Tar­sus ve Fel­se­fe”, “Assos’ta Fel­se­fe” ve “Kö­le­lik­ten Fi­lo­zof­lu­ğa: Epik­te­tos” adlı bel­ge­sel fil­mi­ni bir­lik­te çekti. “İlk Fi­lo­zof Tha­les ve Mi­le­tos Okulu” adlı bel­ge­sel ile bir ça­lış­ma­ya daha ortak imza atmış oldu.“İlk Fi­lo­zof Tha­les ve Mi­le­tos Okulu” adlı bel­ge­se­lin bu yılın so­nun­da gös­te­ri­me gir­me­si bek­le­ni­yor.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.